Корица

Microsoft Office Access 2007 бърз курс

Пейсуърк и Пейсуърк, Ейвънс
Обем: 288 стр.
Цена: 11.95 лв.


Само за 35+ часа

Microsoft Office Access2007 бърз курс е предназначен за потребители на Access 2007, които разполагат с ограничено време. Тази книга е за самостоятелна работа, която стъпка по стъпка, с множество снимани екрани, прави обучението бързо и приятно. Ще научите новите възможности на най-популярната програма за работа с бази от данни чрез различни задачи, симулации и сценарии за употреба. Упражненията в края на всеки урок затвърждават придобитите знания и предоставят практическа възможност за прилагането им.


Корица

Microsoft Office Word 2007 бърз курс

Пейсуърк и Пейсуърк, Пайнърд
Обем: 384 стр.
Цена: 11.95 лв.


Само за 35+ часа

Microsoft Office Word 2007 бърз курс е предназначен за потребители на Word 2007, които разполагат с ограничено време. Тази книга е за самостоятелна работа, която стъпка по стъпка, с множество снимани екрани, прави обучението бързо и приятно. Ще научите новите възможности на най-популярната програма за текстообработка чрез различни задачи, симулации и сценарии за употреба, включително теми, бързи стилове, бързи части и други градивни блокове като предварително проектирани титулни страници и диаграми SmartArt. Упражненията в края на всеки урок затвърждават придобитите знания и предоставят практическа възможност за прилагането им.


Корица

Microsoft Office Excel 2007 бърз курс

Пейсуърк и Пейсуърк, Биълър Бънин
Обем: 352 стр.
Цена: 11.95 лв.


Само за 35+ часа

Microsoft Office Excel 2007 бърз курс е предназначен за потребители на Excel 2007, които разполагат с ограничено време. Тази книга е за самостоятелна работа, която стъпка по стъпка, с множество снимани екрани, прави обучението бързо и приятно. Ще научите новите възможности на най-популярната програма за електронни таблици чрез различни задачи, симулации и сценарии за употреба. Упражненията в края на всеки урок затвърждават придобитите знания и предоставят практическа възможност за прилагането им.


Корица

Microsoft Office PowerPoint 2007 бърз курс

Пейсуърк и Пейсуърк, Биълър Бънин
Обем: 288 стр.
Цена: 11.95 лв.


Само за 35+ часа

Microsoft Office PowerPoint 2007 бърз курс е предназначен за потребители на PowerPoint 2007, които разполагат с ограничено време. Тази книга е за самостоятелна работа, която стъпка по стъпка, с множество снимани екрани, пави обучението бързо и приятно. Ще научите новите възможности на най-популярната програма за презентации чрез различни задачи, симулации и сценарии за употреба. Упражненията в края на всеки урок затвърждават придобитите знания и предоставят практическа възможност за прилагането им.


Copyright © 2005-2022 Duo Design Ltd. All rights reserved.