Корица

Microsoft .NET Framework сигурност

С. Малхотра
Обем: 400 стр.
Цена: 19.95 лв.

Използвайте вашите данни бързо и сигурно!
Днес работата с компютър е динамична и глобална. Вече не е практично да се въвеждат или използват данни от единствен компютър. Microsoft .NET Framework ви позволява да използвате едни и същи данни на различни цифрови устройства. Но достъпността може да доведе до пробиви в сигурността. Ето защо тази платформа предлага на разработчиците на приложения и администраторите няколко механизма за защита на ресурсите от неупълномощени потребители. Microsoft® .NET Framework Сигурност ще ви даде необходимите знания за защита на вашата мрежа и код, за да бъдете възможно най-конкурентно способни.


Корица

Linux сигурност

Ш. Сидики
Обем: 448 стр.
Цена: 21.95 лв.

Защитете бизнеса си срещу кибер-атаки!
Електронната търговия е станала важна част от бизнеса. Тъй като все повече компании се появяват в Web, необходимостта от защита на сървърите нараства. Вирусите и хакерите не са единствените заплахи - при е-бизнеса неоторизираното използване на информация също е голяма заплаха. Операционната система Linux се използва широко за работа в мрежа и разработка на софтуер. Тя включва възможности за идентифициране и контролиране на пробивите в сигурността, както вътрешни, така и външни. Linux Сигурност ви дава знания, чрез които да максимизирате ползите от продуктите под Linux, да запазите бизнеса си сигурен и да бъдете възможно най-конкурентно способни.


Корица

Защитни стени и сигурност в Интернет

В. В. Притам
Обем: 352 стр.
Цена: 18.95 лв.

Защитете бизнеса си срещу кибер-заплахи!
Мрежовата сигурност е от критично значение за оцеляването на всеки бизнес. Кражбата или злоупотребата с данни може да доведе и най-мощната компания до остра финансова криза, измерваща се в милиони долари. Повечето от компаниите днес не могат да оцелеят без Интернет. Реализацията на защитна стена е първата стъпка към сигурността на вашата мрежа. Тази книга ще ви покаже как да конструирате ефективна защитна стена и ще ви запознае с редица методи за предпазване на корпоративната ви мрежа. Защитни Стени и Сигурност в Интернет ще ви научи как да защитите мрежата си, за да бъдете възможно най-конкурентно способни.


Корица

Java сигурност

Х. Гангули
Обем: 432 стр.
Цена: 21.95 лв.

Защитете виртуалните активи на компанията си!
World Wide Web стана комерсиална среда за компаниите, което увеличи необходимостта от защита. Едно малко недоглеждане в защитата може да струва на една компания милиони долари! Java е най-разпространеният програмен език в Web. Java Сигурност ще ви даде ключа за защита на вашия Web сайт и за предотвратяване на разрушителни атаки към вашия бизнес. Тази книга ще ви помогне да планирате, проектирате и реализирате защитени приложения, които могат да се използват на различни платформи.


Корица

Основи на мрежовата сигурност

Швета Базин
Обем: 416 стр.
Цена: 14.00 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.

Инсталирайте система за сигурност на сървъра си!
В нашия бизнес свят Web сайтовете са станали мощно пазарно място, което може да срине компания, когато бъде атакувано от вирус или хакер. Затова сигурността на сървъра е от съществена важност за оцеляването на електронния бизнес. Интернет не само подобри начина за управление на бизнеса, но добави и нови правила. С тази книга ще можете да извършите необходимите стъпки сега, за да избегнете в бъдеще компрометиране на целостта на данните и комуникациите на вашата организация. Основи на Мрежовата Сигурност ще ви научи как да защитите мрежата си и да бъдете възможно най-конкурентно способни!


Корица

Администр. и защита на Apache Server

Ашок Апу
Обем: 448 стр.
Цена: 14.00 лв.

Подобрете управлението на бизнеса си!
Apache е най-популярният Web сървър в света, който хоства 50 процента от всички Web сайтове! С Apache ще постигнете отлична производителност на ниска цена. Сървърът, както и целият му изходен код, е наличен за свободно използване и можете да го променяте при необходимост. С тази книга ще се научите да инсталирате, конфигурирате и поддържате сървъра Apache. Администриране и Защита на Apache Сървър ще ви покаже как да използвате рационално възможностите на Apache, за да бъдете възможно най-конкурентно способни!


Корица

Оцеляване при бедствия и аварии

Р. Санду
Обем: 320 стр.
Цена: 12.00 лв.

Защитете бизнеса си срещу изненадваща атака!
Бедствията, както природни така и технологични, могат да са окажат опустошителни за една организация. Всяка година загубите от тях възлизат на милиарди долари. Ето защо всеки бизнес трябва да вземе предпазни мерки срещу потенциални загуби. Тази книга ще ви ръководи при прилагането на прост план за възстановяване след бедствия (ПВБ), за да се предпазите от започване на бизнеса от нулата. Независимо дали бедствието е пожар, земетресение или вирусна атака, Оцеляване при бедствия и аварии ще ви научи как да възстановите бизнеса си за оптимално време.


Copyright © 2005-2022 Duo Design Ltd. All rights reserved.