Корица

HTML Професионални проекти

Джон Госни
Обем: 736 стр.
Цена: 27.50 лв.

Използвайте HTML за решаване на реални професионални задачи.
С четири подробно разгледани проекта, HTML Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на HTML. Всеки един проект разглежда специфични изисквания към представянето на информацията и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

XML Web Services Проф. проекти

Г. Арора, С. Кишор
Обем: 752 стр.
Цена: 25.00 лв.

Използвайте XML Web услуги за решаване на реални професионални задачи.
С девет подробно разгледани проекта, XML Web Services Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на XML Web услугите. Всеки един проект разглежда разработката и внедряването на XML Web услуги с различен комерсиален инструмент и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

JavaScript Професионални проекти

Джон Госни, Пол Хетчер
Обем: 560 стр.
Цена: 24.00 лв.

Използвайте JavaScript за решаване на реални професионални задачи.
С подробно разгледан проект за напреднали, JavaScript Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на JavaScript. Този проект предоставя всички необходими инструменти на JavaScript, чрез които ще можете да разработите самостоятелно Web сайт за училище. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проекта така, че да го използвате успешно за професионални цели.


Корица

.NET Framework Професионални проекти

А. Чакраборти, У. Кранти, Р. Санду
Обем: 848 стр.
Цена: 27.50 лв.

Използвайте .NET Framework за създаване на истински професионални приложения.
С единадесет подробно разгледани проекта, Microsoft® .NET Framework Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на .NET Framework. Всеки един проект разглежда специфични възможности на платформата .NET Framework и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

ASP.NET Професионални проекти

Херш Базин
Обем: 560 стр.
Цена: 20.00 лв.

Използвайте ASP.NET за създаване на истински професионални приложения.
С пет подробно разгледани проекта, Microsoft® ASP.NET Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на ASP.NET. Всеки един проект разглежда специфични концепции и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

Visual Basic.NET Професионални проекти

П. Бемби
Обем: 912 стр.
Цена: 30.00 лв.

Използвайте Visual Basic .NET за решаване на реални професионални задачи.
С пет подробно разгледани проекта, Microsoft® Visual Basic® .NET Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на Visual Basic .NET. Всеки един проект разглежда специфични възможности на Visual Basic .NET и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

C# Професионални проекти

Н. Панди
Обем: 816 стр.
Цена: 27.50 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.

Използвайте C# за решаване на реални професионални задачи.
С шест подробно разгледани проекта, Microsoft® C# Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на C#. Всеки един проект разглежда специфични възможности на C# и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

J2EE Професионални проекти

П. Жан, Ш. Сидики
Обем: 768 стр.
Цена: 25.00 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.

Използвайте Java 2 Enterprise Edition за решаване на реални професионални задачи.
С три подробно разгледани проекта, J2EE Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на J2EE. Всеки един проект разглежда специфични възможности на Java и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

Динамични уебформи Проф. Проекти

Дан Рансъм
Обем: 656 стр.
Цена: 22.50 лв.

Използвайте Динамични Web форми за решаване на реални професионални задачи.
Обединявайки три проекта с практическа насоченост, Динамични Web форми Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на Динамичните Web форми. Всеки един проект разглежда специфични концепции и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

Visual C++ .NET Професионални проекти

С. Кишор, Шриприя
Обем: 912 стр.
Цена: 30.00 лв.

Използвайте Visual C++ .NET за решаване на реални професионални задачи.
С десет подробно разгледани проекта, Microsoft® Visual C++® .NET Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на Visual C++ .NET. Всеки един проект разглежда специфични възможности на Visual C++ .NET и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Корица

PHP Професионални проекти

А. Уилфред, М. Гупта, К.Батнагар
Обем: 752 стр.
Цена: 25.00 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.

Използвайте PHP за решаване на реални професионални задачи.
С пет подробно разгледани проекта, PHP Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на PHP. Всеки един проект разглежда специфични възможности на PHP и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


Copyright © 2005-2022 Duo Design Ltd. All rights reserved.