HTML Професионални проекти

Корица


Автор: Джон Госни
ISBN: 954-8396-15-7
Обем: 736 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.80 кг.
Цена: 27.50 лв.


Използвайте HTML за решаване на реални професионални задачи.
С четири подробно разгледани проекта, HTML Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на HTML. Всеки един проект разглежда специфични изисквания към представянето на информацията и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


РАЗВИЙТЕ КОМПЛЕКС ОТ УМЕНИЯ
Въпреки че изискванията към представянето на информацията могат да са много различни, някои основни дизайнерски принципи са приложими към всеки Web сайт. HTML Професионални проекти се спира върху средствата, използвани за реализиране на тези принципи, като препратки, форми, таблици, рамки и каскадни листове със стилове. Докато разглеждате четирите уникални проекта, ще се научите как да прилагате тези принципи в различни практически приложения, от некомерсиални Web сайтове до корпоративни итранети. Ще се запознаете и със сложния HTML дизайн, включващ използването на HTML редактор и интегрирането на бази данни в Web сайтовете.

ОПРЕДЕЛЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ
Успешният Web дизайн изисква правилно определяне на изискванията преди дизайна. При разглеждането на проектите в книгата ще усвоите техниките, които са ви необходими за ясното очертаване на вашите цели, и ще се научите внимателно да разглеждате всяка стъпка, необходима при планирането на вашия Web сайт. Всеки проект е представен под формата на ситуация от реалния живот, която ще изисква от вас да създадете Web сайта, като имате в предвид цялата му функционалност. След като завършите тези стъпки за всеки проект, ще се запознаете със задачите, които Web дизайнерските екипи решават.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА
Ефективният Web дизайн трябва да взема предвид потребностите на потребителите. При разглеждането на всеки проект и планирането на приложенията, ще се научите как да вземате предвид нуждите на различните потребители и да създавате сайтове, които са както интуитивни, така и функционални. Ще се научите как да използвате HTML, за да реализирате Web приложението, което сте проектирали.

СЪЗДАЙТЕ СОБСТВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
След като създадете всеки Web проект, ще можете да проверите как крайният продукт удовлетворява първоначалните изисквания. Ще се научите как ефективно да разглеждате дизайна и реализацията на вашето приложение като едно завършено решение. За тази последна стъпка е включен целият необходим код на всички проекти и са предоставени обширни разглеждания на съответните HTML теми.Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.