.NET Framework Професионални проекти

Корица


Автор: А. Чакраборти, У. Кранти, Р. Санду
ISBN: 954-8396-12-2
Обем: 848 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.80 кг.
Цена: 27.50 лв.


Използвайте .NET Framework за създаване на истински професионални приложения.
С единадесет подробно разгледани проекта, Microsoft® .NET Framework Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на .NET Framework. Всеки един проект разглежда специфични възможности на платформата .NET Framework и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


СЪЗДАВАНЕ НА XML СХЕМИ
Ще създадете приложение, което позволява на потребителите да споделят отчети, да четат данни от отчети в отдалечен XML файл и да ги показват във формата на приложението. Използвайки Visual Studio® .NET, ще създадете и собствено приложение на Visual Basic® .NET. Ще използвате ADO.NET, за да извличате данни от база данни и използвате трансформацията XSL за създаване на HTML код. Ще пресъздадете същото приложение, използвайки новия .NET програмен език - C#.

СЪЗДАВАНЕ НА WEB УСЛУГА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Ще създадете Web услуга, която ще проверява за наличие на потребителско име и парола в таблица. След това ще добавите връзка, която ще позволи използването на Web методите, достъпни чрез услугата. Ще използвате C# и Visual Basic® .NET, за да създадете Web услугата и клиентско приложение. Освен това ще използвате и концепциите ADO.NET и ASP.NET. В същия раздел ще създадете нова Web услуга, използвайки Visual Basic® .NET.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА СИГУРНОСТ В .NET FRAMEWORK
Ще създадете Web приложение, което използва форми и идентификация за определяне на достъпа до информация според ролята на потребител. Приложението ще валидира самоличността на потребителя и ще задава неговата роля, базирана на самоличността, която ще ограничава достъпа му до част от информацията. Ще напишете собствено приложение с Visual Basic® .NET и след това ще използвате ADO.NET и ASP.NET за извличане на данни и създаване на форми.

ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СИСТЕМАТА
За да направите измерване на производителността на вашата система, ще създадете приложение, което използва броячи за производителност. Приложението ще генерира отчет, показващ процесорното време и използваната памет за потребители, които заменят текст в множество документи. Използвайки Visual Studio® .NET, ще създадете приложението във Visual Basic® .NET. Ще използвате Crystal Reports®, за да генерирате графични отчети.Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.