ASP.NET Професионални проекти

Корица


Автор: Херш Базин
ISBN: 954-8396-13-0
Обем: 560 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.50 кг.
Цена: 20.00 лв.


Използвайте ASP.NET за създаване на истински професионални приложения.
С пет подробно разгледани проекта, Microsoft® ASP.NET Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на ASP.NET. Всеки един проект разглежда специфични концепции и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРСОНАЛЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР
Започвайки с продукт от вида клиент-сървър, ще изградите Персонален Финансов Мениджър, подобен на Quicken® или Microsoft® Money, и ще го приспособите за използване в Web. Когато приключите, ще имате качествена счетоводна програма, която ще поддържа движение по сметки и подробности за транзакции и ще съставя пробен балансов отчет.

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА УСЛУГА ЗА ДОСТЪП ДО БАЗА ОТ ДАННИ
Използвайки ASP.NET и Web услугите, ще можете да проектирате приложения, които изпращат и получават данни през Интернет и HTTP. Ще изградите обща услуга за достъп до база от данни, която ще взаимодейства с всяка база данни и ще може да бъде използвана с приложения, създадени с Visual Basic® .NET, C# или ASP.NET. След като завършите този проект, ще го внедрите в Персоналния Финансов Мениджър.

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАР
Ще създадете система за управление на инвентар, която предоставя информация за управление и баланси за наличности и ще я приспособите за използване в Web. Разработеното приложение ще използва създадената услуга за достъп до база данни, както и различни съхранени процедури и тригери.

РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМПОНЕНТ
Ще разработите потребителски компонент GenEditAdd, който ще може да се използва за въвеждане или актуализиране на промените в база от данни, разширявайки функционалността на компонента DataGrid. Ще добавите няколко възможности, като генериране на колони с падащ списък, колони само за четене, колони със задължителни полета, задаване на описателни имена на колоните и присвояване на съхранени процедури за обслужване на въвежданията и актуализациите.

ОВЛАДЯВАНЕ НА РАЗВОЙНИТЕ СРЕДСТВА НА VISUAL STUDIO .NET
Ще започнете с преглед на най-важните възможности на Visual Studio® .NET, наблягайки на различните налични помощници, инструменти и компоненти. Ще разработите и използвате Web услуги с Visual Studio® .NET.Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.