Visual Basic.NET Професионални проекти

Корица


Автор: П. Бемби
ISBN: 954-8396-11-4
Обем: 912 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.90 кг.
Цена: 30.00 лв.


Използвайте Visual Basic .NET за решаване на реални професионални задачи.
С пет подробно разгледани проекта, Microsoft® Visual Basic® .NET Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на Visual Basic .NET. Всеки един проект разглежда специфични възможности на Visual Basic .NET и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


НАДГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА VISUAL BASIC КЪМ VISUAL BASIC .NET
Използвайки помощника Visual Basic Upgrade Wizard, ще преминете през всички стъпки, необходими за конвертиране на съществуващо приложение на Visual Basic към Visual Basic .NET. Ще усвоите промените в кода, като манипулиране на контроли, типове данни, процедури за обработка на събития, и ще научите как Visual Basic Upgrade Wizard управлява промените, на-правени в масиви, процедури за свойства и късно-свързани обекти.

УСВОЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКАТА НА ПРИЛОЖЕНИЯ С ADO.NET
Ще създадете Windows® приложение за верига видеотеки, което ще се използва за съхраняване на всички данни за клиенти и филми в база данни на Microsoft® SQL 2000. Ще се научите как да пишете кода за различните формуляри в приложението, който добавя функционалност.

СЪЗДАВАНЕ НА WEB ПРИЛОЖЕНИЯ
Ще създадете Web приложение за същата видеотека, което предлага същите възможности и функционалност като предишното приложение за Windows. Чрез използване на Visual Basic .NET и ASP.NET ще усвоите ключовите техники на Web услугите и работата с Web формуляри.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ ОТ WORD В XML
На базата на предишните проекти ще създадете приложение за конвертиране, чиято цел е да намали времето за обработка на поръчки. Ще усвоите основите на XML, докато преобразувате данни от Word в XML формат.

СЪЗДАВАНЕ НА МОБИЛНО WEB ПРИЛОЖЕНИЕ
Ще създадете забавен онлайн тест, който се състои от пет въпроса. Чрез взаимодействие с база данни на SQL 2000, приложението не само ще отчита верните отговори на всеки отделен участник, но и ще показва името и резултата на участника с най-много точки. В този проект ще се запознаете с няколко концепции, включително Wireless Application Protocol и мобилни Web формуляри.Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.