Динамични уебформи Проф. Проекти

Корица


Автор: Дан Рансъм
ISBN: 954-8396-09-2
Обем: 656 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.60 кг.
Цена: 22.50 лв.


Използвайте Динамични Web форми за решаване на реални професионални задачи.
Обединявайки три проекта с практическа насоченост, Динамични Web форми Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на Динамичните Web форми. Всеки един проект разглежда специфични концепции и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМИ ЗА ЧЛЕНСТВО
Ще се запознаете с основите на модулното проектиране чрез създаване на две от най-разпространените онлайн форми, Login и Register. С овладяване на модулния код ще се научите да организирате различните компоненти на интерфейса в отделни елементи. Тези елементи ще могат да се използват отново и отново за по-добра ефективност и организация на всеки Web-базиран интерфейс. Разработените в този проект концепции и техники ще приложите в следващите два проекта.

СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙС ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАТАЛОГ
Използвайки интерфейса за поддържане на каталог, който ще създадете в този проект, ще можете да променяте артикулите в онлайн магазин. Ще се научите също да задавате изображения за артикулите в каталога и да създавате и показвате на потребителите отчет, базиран на динамични параметри. Формите, които създавате, ще включват допълнителна динамична функционалност, която обикновено не се включва в Web формите, като функция за помощна информация според вида на страницата, обхождане въз основа на извършени действия и елементи на форма с памет.

СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА WEB САЙТ
В този проект ще създадете сложен интерфейс за управление и поддържане на Web сайт. Този интерфейс ще съдържа поредица взаимосвързани форми, които ще позволяват създаване и променяне на динамично генерирани Web страници. Всеки елемент на една страница ще може да се управлява от тези форми, включително заглавните редове на страниците, заглавията в текста и изображенията.Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.