PHP Професионални проекти

Корица


Автор: А. Уилфред, М. Гупта, К.Батнагар
ISBN: 954-8396-06-8
Обем: 752 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.80 кг.
Цена: 25.00 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.


Използвайте PHP за решаване на реални професионални задачи.
С пет подробно разгледани проекта, PHP Професионални проекти е вашият ключ към овладяване на силата на PHP. Всеки един проект разглежда специфични възможности на PHP и е базиран на ситуация от реалния живот. Чрез придобитите с тази книга умения ще можете да променяте проектите така, че да ги използвате успешно за професионални цели.


СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
Използвайки различни елементи на формите, ще създадете форма за регистриране на потребители в онлайн магазин. Ще използвате PHP скрипт за обработка на стойностите във формата и проверка за наличието на грешки. Скриптът ще ви запознае с използването на променливи, оператори и контролни структури в PHP.

СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ ОТ ФАЙЛОВЕ
Използвайки създадената регистрационна форма, ще се научите как да съхранявате и извличате данни от файл, като използвате различни функции за работа с файлове. Ще се запознаете с основните операции при работа с файлове като четене и запис, както и с функциите за пакетиране и разпакетиране.

РАБОТА С MYSQL ЧРЕЗ PHP
Ще започнете със създаване на таблица в база данни и въвеждане на данни в нея, като използвате форма и скрипт на PHP. Ще извличате от таблицата записи, отговарящи на определени критерии, и ще ги визуализирате. След това ще се запознаете с използването на PHP за достъп до SQL база данни.

СЪЗДАВАНЕ НА КАТАЛОГ И ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Ще видите всички стъпки, необходими за създаването на каталог с продукти и потребителска кошница с помощта на PHP, като започнете с регистрацията на потребител. Ще се научите да добавяте и премахвате продукти и потребители, както и да осъществявате обратна връзка с клиентите.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЛЕДЕНЕ НА СЕСИИ
Ще започнете със създаване и конфигуриране на потребители, базираната на пароли идентификация на потребители и начините за съхраняване на пароли. След това ще създадете PHP скрипт за проверка на идентичността на потребители и ще научите как да използвате cookies и сесии за проследяване на потребители.Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.