Корица

Невероятният строго секретен дневник на Прасе

Емер Стамп
Обем: 192 стр.
Цена: 14.90 лв.


Привет. Аз е Прасе. А това е мой дневник.
Той е свръх строго секретен и двамата с Паток смята, че ти трябва да го прочете, за да може помогне на нас, ’щото ние е в нещо като затруднение. Всъщност това не е вярно. Ние е в ГОЛЯМО затруднение.
Аз се надява, че ти ще повярва какво е написал, ’щото Паток казва, че е НЕВЕРОЯТНО. Обаче не е. Това е живота ми.
Ти ще види.
С обич,
ПрасеCopyright © 2005-2021 Duo Design Ltd. All rights reserved.